วิธีการชําระเงิน
ชําระเงินแบบ อื่นๆ
เริ่มงาน มัดจำล่วงหน้า 50%, ส่งของ 50%